Euphyllia

Bölüm (Phylum): CNIDARIA (Cnidarians)                                                                                            

       Sınıf (Class): ANTHOZOA (Anthozoans)                                                                                      

               Alt Sınıf (Subclass): HEXACORALLIA (Six-Tentacled Anthozoans)                                        

                      Takım (Order): SCLERACTINIA (Stony Corals)                                                              

                              Alt takım (Suborder): Caryophylliina                                                                     

                                      Aile (Family): Caryophylliiade                                                                       

                                             Cins (Genus): Euphyllia

Euphyliia türleri ve yaygın isimleri:

Euphyliia ancora – hammer coral, anchor coral

 

Euphyliia cristata – grape coral

 

Euphyliia divisa – frogspawn coral, octopus coral

 

Euphyliia glabrescense - torch coral, branching hammer, branching anchor coral

 

Euphyliia paradivisa – branching frogspawn coral

 

Euphyliia parancora – branching hammer coral, branching anchor coral

 

Bütün türleri simbiyotik özellik gösterirler. Doğada daha çok resiflerin eğimli bölgelerinde büyük koloniler halinde bulunurlar. Diğer mercanlara göre daha derin sularda raslanabilirler. Renklari genellikle yeşil, soluk kahve rengi olur. Uçları pembe renkli olanları da yaygındır. Mavi renkli olanlarına ender olarak rastlanır.

Çok iyi akvaryum koşulları isterler. Poliplerinde kapanma gibi belirtiler akvaryum suyundaki koşulların kötüye gittiğine işaret eder. Dallanan cinslerde bir daldaki bozulma koloninin tamamının bozulmasına sebep olmaz. Doğada her nasılsa tortulu yerlerde, parlak ama direk ışık almayan, ılımlı akıntılı ortamlarda gelişme gösterirler. Çok sert akıntılı ortamlarda doku ve kalsifikasyon olarak daha az gelişme görülür. Akvaryumda birkaç değişik yer denenerek ışık ve akıntı yönünden en iyi yer kolaylıkla bulunabilir.

Bütün türleri, her türlü yemi kabul eder. Suda dalgalanan duyargalarının arasından geçen yemleri çabucak kaparlar. Oldukça büyük parçaları bile besin olarak kabul ederler.

 

(Bu doküman ‘Aquarium Corals (Eric H. Borneman)’ adlı kitaptan faydalanılarak hazırlanmıştır.)