Favia

 

Bölüm (Phylum): CNIDARIA (Cnidarians)                                                                                            

       Sınıf (Class): ANTHOZOA (Anthozoans)                                                                                      

               Alt Sınıf (Subclass): HEXACORALLIA (Six-Tentacled Anthozoans)                                        

                      Takım (Order): SCLERACTINIA (Stony Corals)                                                              

                              Alt takım (Suborder): Faviina                                                                                

                                      Aile (Family): Faviidae                                                                                 

                                             Cins (Genus): Favia                                                                             

Faviidae ailesi dünyadaki resif oluşumları içinde dördüncü büyük dağılımı gösterirler. Bütün türleri simbiyotik (zooxanthellae diye bilinen, mikroskopik tek hücreli deniz yosunu içeren) özellik gösterirler. İskelet yapıları yoğun ve gözeneksiz olup kalkerli yapıdadır.

Favia dünyadaki en yaygın ve doğurgan mercanlardan biridir. Çok çeşitli tür ve renkte olmasına rağmen, iskelet yapıları oldukça benzer özellikler gösterir. Tüm sert mercanlar gibi kalsiyum karbonat salgılayıp iskelet oluştururlar. Genellikle; yuvarlak, kubbe şeklinde, yekpare koloni şekildedirler. Çok nadir olarak düz ve kabuk şeklinde de olabilirler.

Geceleri beslenme dokunaçları, mercanın her polipinin içinden ortaya çıkar. Mercanın dokusu gün boyunca oldukça kabarık şekilde iskeleti tamamen gizler.

Favia’yı, benzer mercanlar olan Favites ve Goniastrea’dan ayrılan en belirgin özelliği, komşu mercan poliplerinin ortak sınır duvarı paylaşmamasıdır. Favianın krater şeklindeki her bir polipinin kendi sınır duvarı vardır.

Doğadaki resiflerde zengin tür çeşitliliği ile çok değişik doğal ortamlarda ve derinliklerde bulunabilirler.

Akvaryum hobisinde, genellikle ay mercanı (moon coral) olarak adlandırılırlar. Yeşil renkte olanları özellikle aktinik ışık altında parlak ve güzel renkler verirler. Yeşil rengin dışında sarı, krem, kahverengi ve ender olarak turuncu-kırmızı tonlarında olağanüstü renklerde bulunmaktadır.

Favialar her türlü akvaryum koşullarına oldukça dayanıklı mercanlardır. Parlak ışığı tercih etmelerine rağmen daha düşük seviyeleri de tolere edebilirler.

Şiddetli akıntı poliplerinin tam açmasına engel olmasına rağmen birçok türü su hareketlerine karşı da dayanıklıdır.

Bazı favia’lar iskeletin altından bir bağ oluşturarak substrata bağlanırlar. İskeletinin altı oldukça dolu ve katı olduğundan, bu bağlantının oluşmasının imkansız  olduğu düşünülse de, görünen bir doku olmadan bu bağlantı kurma becerisini gösterirler. Birkaç ay boyunca eğer rahatsız edilmeden bırakılırlarsa bu koloniler bulundukları yere yapışabilirler.

Bir çok tür geceleri ince, uzun, şeffaf tarayıcı duyargalar çıkardıklarından bakımları, bulundukları bölgeye yakın yerde yapılmalıdır. Geceleri hafif akıntılarla verilen tuzlusu karidesi (brine shrimp) ile beslemek iyi sonuç verir.

Akvaryumda da, eşeysiz üreme sonucu, polipler tomurcuk verebilir. Büyümede durgunluk, gerileme veya jöle tipi enfeksiyonlar doğru su akıntısı ve düzgün beslenme ile dengelenebilir.

Benim akvaryumumda bir adet bulunmakta. Ben besleme konusunda pek becerikli değilim, tamamen kendi haline bırakılmış durumda. Metal Halide lamba altında Eylül 2004 den beri yaşamını bir yere yapışmadan sürdürüyor.

 

(Bu doküman ‘Aquarium Corals (Eric H. Borneman)’ adlı kitaptan tercüme ve derleme yoluyla hazırlanmıştır.)