Deniz Akvaryumlarında Genel Kontrol Listesi

 

A)Günlük yapılması gereken kontroller:

            1)Sıcaklık:

                        Tropik Denizler: 240 ~ 280C kısa süreli 220C kadar düşebilir. 300C üzeri tehlikeli.

                        Akdeniz: 180C, 150  ~ 200C arası dalgalanmalar olabilir.

                        Kuzey denizi: 100 ~ 150C, bazı sığ sularda maksimum 200C olabilir.

 

            2) Aydınlatma:

                        12 saat/gün. Eğer yoğun HQI (Metal Halide) aydınlatma varsa 8-10 saat/gün.

                        Actinic lambalar 24 saat açık kalabilir.

 

            3) Redox Kapasitesi (ORP):

                        +250 ~ +350 mV arasında olmalı.

                        Ozon kullanılıyorsa maksimim +450 mV olmalı.

                        Nitrat filtesi içinde ise -100  ~  -300 arasında olmalı.

 

            4) Su çevrimi:

                        Biyolojik filtrede; akvaryum hacmini saatte bir kere.

                        Akıntı motorları; akvaryum hacmini saatte 4 ila 6 katı.

 

            5) Protein Skimmer:

                        PS’in süzme yapıp yapmadığı kontrol edilip, toplama kabı gerektiğinde temizlenmeli.

                        Eğer hava taşlı kullanılıyor ise 3 ayda bir tahta hava taşı değiştirilmeli.

 

B) Haftalık yapılması gereken kontroller:

            1) Tuzluluk:

                        İletkenlik: 45 ~ 50 mS/cm veya 45,000 ~ 50,000 mS.

                        Özgül ağırlık: 1.022 ~ 1.027 ortalama olarak 1.024 iyi bir değer.

 

            2) pH:

                        8.2 ~ 8.4 arasında olmalı. CO2 kullanımında 8.0 değerine düşebilir.

 

            3) Karbonat Sertliği Alkalinite:

                        8 ~ 150 dKH. 140 ~ 270 mg/l CaCO3

 

            4) Nitrite (NO2):

                        Maksimum 0.05 mg/l. 0.1 mg/l üzeri tehlikeli.

 

            5) Nitrat (NO3) :

                        Omurgasızlar için maksimum 50 mg/l, 30 mg/l daha iyi.

                        Sadece balık tankları için maksimum 200 mg/l, 50 mg/l daha iyi.

 

            6) Su tamamlama:

                        2 ila 3 günde bir (en azından haftada bir) eksik su tamamlanmalı.

                        En iyisi otomatik bir sistem kurulmalı.

 

C) Gerektiğinde yapılması gereken kontroller(Örneğin: balıkların soluma güçlüğü olduğu durumlar gibi):

            1) Oksijen Seviyesi:

                        100% doygun halde 6 - 8 mg/l

 

            2) Ozon:

                        5 ila 10 mg/100 litre su/saat. Bu değer maksimum değer olmalı ve sabit operasyondan kaçınılmalı.

 

            3) Amonyak (NH4/NH3):

                        Maksimum 0.05 mg/l olmalı.

 

            4) Silikat:

                        0.2 ila 0.5 mg/l. Daha yüksek değerler aşırı diatom oluşumuna neden olur.

 

            5) Fosfat (PO4):

                        Sadece balık akvaryumlarında maksimum 2 ~ 3 mg/l

                        Omurgasız akvaryumunda maksimum 0.1 ~ 0.3 mg/l ideal değer 0.,

 

D) Aylık yapılması gereken kontroller:

            1) Su Değişimi:

                        En az ayda %10. Haftalık %10 veya aylık % 25 tercih edilmeli.

 

            2) Filtre Temizliği:

                        Bu filtre tipine göre değişir. Günlük olarak izlenmeli (sızıntı vb.).

                        Aktif karbon her ay değiştirilmeli, 10 gün kadar kullanılmalı sonra iki ila üç hafta çıkarılmalı ve cycle eklenmeli.

 

(Bu doküman Baensch Marine Atlas Cilt 1 sayfa 190 dan tercüme yoluyla hazırlanmıştır.)

 

Faydalanılan kaynakta Nitrat için verilen sınır değeri özellikle omurgasız akvaryumları için çok yüksektir. Bunun sebebi; kaynağın eski tarihlerde yazılıp, yeni basımlarda da düzeltilmemesinden dolayı olabilir.

Günümüzde akvaryumlarda bakılabilen SPS (small polyp stony) türü mercanlar özellikle çok düşük nitrat değerleri istemektedir. Diğer tür mercanların ve hatta balıkların gelişebilmesi için nitrat değerinin;

Mercan akvaryumları için 5 mg/l,

Sadece balık akvaryumları için ise 10 mg/l değerini geçmemesi tavsiye edilmektedir.